1. par lepnību

  Lai tiktu vaļā no lepnības darba mums  pietiks! :)

  40 LEPNĪBAS PAZĪMES / Mahābhārata "Piektā Vēda"/

  1. Pārliecība, ka „Man vienmēr ir taisnība”.

  2. Pakļaujoša attieksme pret citiem, attieksme no augšas.

  3. Sava svarīguma sajūta.

  4. Citu un sevis noniecināšana.

  5. Domas par to, ka esmu labāks par citiem. Lielība.

  6. Prasme pretinieku nolikt neizdevīgā stāvoklī.

  7. Kontrole pār situāciju, taču nevēlēšanās uzņemties atbildību par sevi.

  8. Augstprātīga attieksme, iedomība, vēlme skatīties uz sevi spogulī.

  9. Tieksme izrādīt savu labklājību, piemēram, ar apģērbu u.c.

  10. Nespēja atļaut sev palīdzēt un nevēlēšanās strādāt kopā ar citiem.

  11. Tendence uzņemties darbu, kas nav pa spēkam.

  12. Pārmērīga strādāšana.

  13. Cenšanās piesaistīt sev uzmanību.

  14. Apvainošanās (apvainošanās iemesls – vēlme kontrolēt).

  15. Ilga pļāpāšana un runas par savām problēmām.

  16. Pārmērīgs jūtīgums vai bezjūtība.

  17. Pārāk liela aizņemtība ar sevi.

  18. Domas par to, ko citi par tevi runā un domā.

  19. Runājot izmanto vārdus, ko pārējie nesaprot un tu to zini.

  20. Sava nevērtīguma izjūta.

  21. Nespēja piedot sev un citiem.

  22. Izveido elku no sevis vai kāda cita.

  23.  Attieksme un izturēšanās mainās, atkarība no tā, ar ko tiek runāts.

  24. Nepateicība /pats lielākais grēks/.

  25. Nenozīmīgu cilvēku ignorēšana.

  26. Neuzmanība (apgūstot rakstus, piemēram Šastru, kas ir paskaidrojoša veida  teksts, kas tiek izmantots Indijas reliģijā).

  27. Piemīt aizkaitinošs tonis.

  28. Paaugstināta balss dusmās un neapmierinātībā.

  29. Nepakļaušanās Dieva, Guru, Sadhu, Šastras u.tml. gribai – dumpošanās pret autoritātēm, to kritizēšana.

  30. Pašcieņas trūkums (grēcīgu rīcību veikšana – uzvedoties kā dzīvniekam).

  31. Bezaizspriedumainība un bezprātīgums (dara pēc inerces, nedomājot).

  32. Negodīgums attiecībā pret sevi un citiem.

  33. Nespēja iet uz kompromisu.

  34. Vēlme vienmēr paturēt pēdējo vārdu „Jums taisnība, bet man ir savs viedoklis”.

  35. Nevēlēšanās dalīties ar savām zināšanām, lai kontrolētu situāciju.

  36. Nepievēršanās vai pastiprināta pievēršanās fiziskajam ķermenim/ tēlam.

  37. Domas par nepieciešamību atrisināt svešas problēmas (kad to neprasa).

  38. Aizspriedumainība pret cilvēkiem ārējā izskata ziņā.

  39. Pārmērīga pašcieņa/ pašapziņa.

  40. Sarkasms, humors. Tieksme aizvainot kādu, pajokoties, pasmieties par citiem.

Antra Sloka ©