1. ANTRA SLOKA-JAKOVĻEVA

  "Katram no mums ir tikai viens patiess aicinājums – atrast ceļu pie sevis." Hermanis Hese

  .

  Viss, ko meklējam jau ir ar tevi un tevī. Ejot pie sevis tu atklāj, atjauno saiti ar sevi un dzīvi. Esot klāt te un tagad – tu apzinātāk piedzīvo savu dzīves ceļu.

  Es arī esmu savā dzīves ceļā. Joprojām es mācos – būt klāt, izzināt, vērot, pieņemt dzīves tik dažādos pretstatus kādi tie ir un darboties saskaņā ar savu esamību. Radu un veidoju vidi, kurā ir iespējas atklāt, patiesi satikties, dziļāk izzināt un pieņemt savu nezināmo, slēpto daļu un ļaut atvērties savam potenciālam. BŪT, kas ESI.

  Gan individuālajā, gan grupu terapijas darbā, es tiecos veidot un sniegt drošu vidi, kurā pakāpeniski mazinās bailes, un ir iespējams izjust skaidrāk sevi, apzināties vairāk saiti ar citiem un pasauli un uzdrīkstēties pašam veikt svarīgus soļus savas attīstības un labizjutas labā. Ticu, ka izzinot, apzinoties, pilnveidojot un attīstot sevi, mēs varam ietekmēt savu dzīvi un piedzīvot vairāk prieka, laimes un mīlestības! 

   

 2. Esmu Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Institūtā, ieguvusi Bakalaura grādu un praktiskā psihologa kvalifikāciju /1999./ Sertifikāts konsultatīvā psiholoģijā.

  Studējusi Latvijas Universitātē, saņēmusi sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā./2004./

  Apguvusi eksistenciālo psihoterapiju. /1999.-2004./  Humanitārās un eksistenciālās psiholoģijas institūtā (Viļņa) Psihoterapeita sertifikāts eksistenciālajā terapijā.  Specializējusies grupu terapijā/ 2006- 2008./  

  Papildus mācījusies, apguvusi un savā darbā praktizēju: mākslas, kustību un traumas pārstrādes metodes EMDR /2012.-2013./ 

  Pieredzi pilnveidoju Baltijas Biodanza skolā, un saņēmu starptautisko biodanza skolotājas sertifikātu. /2013.- 2017./

  Apzinātības paplašināšanai izgāju mācības bezloģikas metodi S.Loseva institūtā /2020.-2022./ 

  Reģistrēta Valsts Psihologu reģistrā - konsultātīvais psihologs.

 3. "Mana dzīve ir deja ar Dievu. Dievs mani ielūdz dejā. Un Dievs ir ne tikai dejotājs, Dievs ir pati deja!”  Nisas Gregors.

  .

  Deja. Daba. Dievs. Trīs lietas, ko atklāju sevī daudz plašākā un ne būt ne tradicionālā izpratnē kā pieņemts. Tagad tās ir ar mani ikdienā kā vērtīgi un dārgi instrumenti. Biodanza vai dzīves deja 2013. gada pavasarī tā vienkārši "atnāca" ar kolēģes nejauši izkritušo bukletiņu man pie kājām. Šajos gados esmu biodanzu pieredzējusi, apguvusi, iemīlējusi un integrējusi savā ikdienā un darbā. 

  "Dzīves kvalitāte nerodas sociālo vai ekonomisko panākumu dēļ, bet gan no dziļām saitēm ar dzīvi," teicis R. Toro Araneda profesors, Biodanza metodes autors. Deja man ir palīdzējusi atjaunot un savienoties sevi un dzīvi  dziļākajā tās nozīmē.  Esmu saņēmusi Starptautisko IBF Biodanza skolotāja sertifikātu, un no 2016. gada jūnija vadu biodanza nodarbības regulāri.

  .

  Ja sajūti impulsu, vari apmeklēt biodanza nodarbības otrdienu vakaros.

  zvani:

  +371 29150112 

  vai raksti uz e-pastu 

  antrasprakse@gmail.com

   

   

   

Antra Sloka ©