1. ANTRA SLOKA-JAKOVĻEVA

  "Katram no mums ir tikai viens patiess aicinājums – atrast ceļu pie sevis."

  Hermanis Hese

  Pēc izglītības esmu eksistenciālās virziena psihoterapijas speciāliste, biodanza Fasilitators (skolotāja), praktiskā psiholoģe, sertificēta konsultatīvā psiholoģe, Mg.psuch.

  Mana sadarība ar klientu ir kā ceļš. Tajā pastāvīgi atklāju sevi un mācos būt klāt esoša cita cilvēka dzīvei un tajā notiekošajiem procesiem, kurā patiesi satiekoties, pamazām atklājam viņa dzīves aspektus, strupceļus, paradumus, pretrunas, spējas, iespējas un viņa dzīvi kā veselumu. Vēlme patiesi satikties un gatavība iet dziļākā nezināmajā klienta jūtu, vajadzību un vēlmju pasaulē  ir vadmotīvi, kas palīdz man vadīt terapijas procesu, kurš ar katru klientu rodas no jauna. 

  Esmu beigusi Starptautisko Praktiskās psiholoģijas institūtu. Ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā Latvijas Universitātē. Apguvusi eksistenciālā psihoterapeita un grupas terapeita prasmes Humānistiskās un Eksistenciālās Psiholoģijas Institūtu Lietuvā. No 2000. gada praktizēju kā psihologs konsultants vēlāk kā psihoterapijas speciālists. Mācības Biodanza skolā no 2013. gada aicināja plašāk un vērīgāk ieskatīties sevī un otrā cilvēkā, dodot plašāku izpratni gan par cilvēka fiziskajiem un sociāli emocionāliem, gan instinktīviem un garīgiem aspektiem. No 2016. gada jūnija vadu savu iknedēļas biodanza nodarbības. Savas profesionālās darbības laikā pastāvīgi pilnveidojos, mācos, gūstu ieskatu un pieredzi apmeklējot praktiskus seminārus, supervīzijas un terapijas grupas.

  Svarīga loma manām iekšējām izmaiņām un pasaules redzējumā ir apzinātības vingrinājumus, meditācijām un garīgām praksēm. Esmu mācījusies un praktizējusi apziņas paplašināšanas prakses, meditācijas pašmācības ceļā, centrā “Miervidi” un Staņislava Loseva apzinātības paplašināšanas institūtā. Šobrīd paplašinu savu redzesloku Rīgas Stradiņa Universitātes profesionālās pilnveides programmā – “Garīguma integrācija konsultēšanas procesā”.

  Savā darbā radu un veidoju vidi, kurā ir iespējas atklāt, patiesi satikties, dziļāk izzināt, pieņemt savu nezināmo, neapzināto daļu un ļaut atvērties savam potenciālam. Būt tam, kas esi. Darba fokusā liekot cilvēka dzīvi - kā viņš to veido, pieredz un piedzīvo.

   Mans darbības veids:

  o Individuālas konsultācijas.
  Biodanza iknedēļas nodarbība - biodanza.
  Īslaicīgi projekti – semināri, retrīti, terapijas grupas - semināri vai jaunumi.

   

  Prakses vieta.

  Labo Sajutu Laboratorija, Rīga, Brīvības bulvāris 241b, 5.stāvs

   

  Atbildes uz jautājumiem un pieteikšanās un individuālo terapiju vai biodanza nodarbībām ir iespējamas zvanot vai sūtot ziņas:

  Tālrunis: +371 29150112 / arī Whatsap

  e-pasts: antrasprakse@gmail.com

   

Antra Sloka ©