1. ANTRA SLOKA-JAKOVĻEVA

  "Katram no mums ir tikai viens patiess aicinājums – atrast ceļu pie sevis." Hermanis Hese

  .

  Viss, ko meklējam jau ir ar tevi un tevī. Ejot pie sevis tu atklāj, atjauno saiti ar sevi un dzīvi. Esot klāt te un tagad – tu apzinātāk piedzīvo savu dzīves ceļu.

  Es arī esmu savā dzīves ceļā. Joprojām es mācos – būt klāt, izzināt, vērot, pieņemt dzīves tik dažādos pretstatus kādi tie ir un darboties saskaņā ar savu esamību. Radu un veidoju vidi, kurā ir iespējas atklāt, patiesi satikties, dziļāk izzināt un pieņemt savu nezināmo, slēpto daļu un ļaut atvērties savam potenciālam. BŪT, kas ESI.

  Gan individuālajā, gan grupu terapijas darbā, es tiecos veidot un sniegt drošu vidi, kurā pakāpeniski mazinās bailes, un ir iespējams izjust skaidrāk sevi, apzināties vairāk saiti ar citiem un pasauli un uzdrīkstēties pašam veikt svarīgus soļus savas attīstības un labizjutas labā. Ticu, ka izzinot, apzinoties, pilnveidojot un attīstot sevi, mēs varam ietekmēt savu dzīvi un piedzīvot vairāk prieka, laimes un mīlestības! 

   

 2. Esmu Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Institūtā, ieguvusi Bakalaura grādu un praktiskā psihologa kvalifikāciju /1999./ Sertifikāts konsultatīvā psiholoģijā.

  Studējusi Latvijas Universitātē, saņēmusi sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā./2004./

  Apguvusi eksistenciālo psihoterapiju. /1999.-2004./  Humanitārās un eksistenciālās psiholoģijas institūtā (Viļņa) Psihoterapeita sertifikāts eksistenciālajā terapijā.  Specializējusies grupu terapijā/ 2006- 2008./  

  Papildus mācījusies, apguvusi un savā darbā praktizēju: mākslas, kustību un traumas pārstrādes metodes EMDR /2012.-2013./ 

  Pieredzi pilnveidoju Baltijas Biodanza skolā, un saņēmu starptautisko biodanza  fasilitators  /skolotājas/ sertifikātu. /2013.- 2017./ IBF sertifikāts.

  Apzinātības paplašināšanai izgāju mācības bezloģikas metodi S.Loseva institūtā /2020.-2022./ 

  Austrumu eksistenciālās terapijas biedrs.

  Reģistrēta Valsts Psihologu reģistrā - konsultātīvais psihologs.

Antra Sloka ©