1. "Pamani to, kas ir tavā acu priekšā, un tev taps atklāts tas, kas līdz šim bijis slēpts." Nag-Hamma

   

 2. Starp zemi un debesīm būt! Ko tas nozīmē? Būt un dzīvot saskaņā ar sevi, tuvāko un pasauli. Ļauties dabai un dejai. Ļauties dzīvei tādai kāda tā ir. Atvērties mīlestībai un būt patiesi klātesošiem. Atrast spēka avotu un saskaņu sevī. Apgūt dzīves vieglumu un uzdrīkstēties radīt. 

  Seminārā:

  • Veltīsim savu uzmanību tam, kā un ko saredzam, sadzirdam, sajūtam sevī un citos. Kā iejūtamies, atrodam savu vietu un izpaužam sevi grupā un tuvākās attiecībās. Kā uztveram un pieņemam pasauli.
  • Caur kustību un deju ļausim atvērties sev, dabai un otram cilvēkam.
  • Ieklausīsimies savas sirds izvēlē, uzdrīkstēsimies pārkāpt saviem iedomātajiem stereotipiem,  aizliegumiem, bailēm. Un spersim soli nezināmajā.
  • Izjutīsim dabas dotās dāvanas. Tas svētumu, skaistumu, spēku un maigumu. Veidosim sirds sarunas un būsim attiecībās  ar dabu, sevi un klātesošiem. 

  .

  Vairāk informācijas un pieteikšanās:

   tel. +371 29150112; e-pasts: antrasprakse@gmail.com

   

   

Antra Sloka ©