1. "Katram no mums ir tikai viens patiess aicinājums – atrast ceļu pie sevis." Hermanis Hese

 2. ANTRA SLOKA-JAKOVĻEVA

  "Lai atrastu īstu mīlestību, ir jāiepazīst pašam sevi un jāsaprot savas eksistences būtība." Jehūda Bergs

  .

  Es esmu savā dzīves ceļā - patstāvīgi un pastāvīgi pieredzot, mācoties  mīlēt, būt apzinātaI  un klātesešai, Radu un veidoju vidi, kurā cilvēkam ir iespējas atklāt,  patiesi satikties, dziļāk izzināt un pieņemt savu nezināmo, slēpto daļu, atklāt savu potenciālu un būt tam, kas ESI. Ticu mīlestības spēkam katrā no mums.

  .

  Gan individuālajā darbā, gan grupu terapijas darbā, es tiecos veidot un sniegt drošu vidi, kurā pakāpeniski mazinās bailes, un ir iespējams paplašināt apziņu, ieraudzīt skaidrāk sevi, citus, pasauli un uzdrīkstēties pašam veikt svarīgus soļus savas attīstības un veselības labā. Ticu, ka izzinot, apzinoties, pilnveidojot un attīstot sevi, mēs varam ietekmēt savu dzīvi un izjust vairāk prieka, laimes un mīlestības!

 3. "Ja mēs spējam pieņemt sevi tādus, kādi esam, viss var sākt mainīties." Dons Migels Rīzs

  .

  Ikdienā konsultēju pieaugušos individuāli. Individuālās konsultācijas darba forma ir psiholoģiska, cilvēciska un klātesoša saruna. Pēc nepieciešamības mūsu darbā tiek izmantotas dažādas terapijas metodes /mākslas, mandala, ķermeņa, sapņu analīze, iztēles, asociācijas, traumas pārstrādes u.c./ Praktizēju vizualizācijas un koncentrēšanās metodes, kā arī  garīgās izaugsmes attīstības prakses. Audzēju rozes un regulāri eju uzpildīties dabā.

  Veidoju un vadu praktiskus seminārus un terapijas grupas personības attīstībai, savstarpējai komunikācijai, emocionālai veselībai un garīgai izaugsmei. 

  .

  Esmu Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Institūtā, ieguvusi Bakalaura grādu un praktiskā psihologa kvalifikāciju /1999./ Sertifikāts konsultatīvā psiholoģijā.

  Studējusi Latvijas Universitātē, saņēmusi sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā./2004./

  Apguvusi eksistenciālo psihoterapiju. /1999.-2004./  Humanitārās un eksistenciālās psiholoģijas institūtā (Viļņa) Psihoterapeita sertifikāts eksistenciālajā terapijā.  Specializējusies grupu terapijā/ 2006- 2008./  

  Papildus mācījusies, apguvusi un savā darbā praktizēju: mākslas, kustību un traumas pārstrādes metodes EMDR /2012.-2013./,  Bezloģikas metodi S.Loseva institūtā /2020.-2021./ 

  Pieredzi pilnveidoju Baltijas Biodanza skolā, un ieguvusi starptautisko biodanza skolotājas sertifikātu. /2013.- 2017./

   

 4. "Mana dzīve ir deja ar Dievu. Dievs mani ielūdz dejā. Un Dievs ir ne tikai dejotājs, Dievs ir pati deja!”  Nisas Gregors.

  .

  2013. gada pavasarī pie manis "atnāca" biodanza. Esmu to iemīlējusi, pieredzējusi, apguvusi un integrējusi savā ikdienā un darbā. Deja man palīdzējusi savienotes ar dzīvi visplašākajā nozīmē. "Dzīves kvalitāte nerodas sociālo vai ekanomisko panākumu dēļ, bet gan no dziļām saitēm ar dzīvi," teicis R. Toro Araneda profesors, Biodanza metodes autors. 

  Esmu saņēmusi Starptautisko IBF Biodanza skolotāja sertifikātu, un no 2016. gada jūnija vadu biodanza nodarbības.

  .

  Tev ir iespējas apmeklēt biodanza nodarbības otrdienas vai ceturtdienas vakaros.

  zvani:

  +371 29150112 

  vai raksti uz e-pastu 

  antrasprakse@gmail.com

  .

  Foto Sandija Veikša

Antra Sloka ©