1. ANTRA SLOKA-JAKOVĻEVA

  Es esmu savā dzīves ceļā - patstāvīgi un pastāvīgi pieredzot, mācoties  mīlēt un būt klātesešai, apzinātai. Radu un veidoju vidi, kurā cilvēkam ir iespējas atklāt,  patiesi satikties, dziļāk izzināt un pieņemt savu nezināmo, slēpto daļu, atklāt savu potenciālu un būt tam, kas ESI.

  Gan individuālajā darbā, gan grupu terapijas darbā, es tiecos veidot un sniegt drošu vidi, kurā pakāpeniski mazinās bailes, un ir iespējams paplašināt apziņu, ieraudzīt skaidrāk sevi, citus, pasauli un uzdrīkstēties pašam veikt svarīgus soļus savas attīstības un veselības labā. Ticu, ka izzinot, apzinoties, pilnveidojot un attīstot sevi, mēs varam ietekmēt savu dzīvi un izjust vairāk prieka, laimes un mīlestības!

 2. Pēc iegūtās izglītibas un darba pieredzes - praktiskā psiholoģe, sociālās psiholoģijas maģistre, eksistenciālā virziena psihoterapeite,  grupas terapeite un biodanza skolotāja.

  Individuālās konsultācijas darba forma ir psiholoģiska, cilvēciska un klātesoša saruna. Pēc nepieciešamības mūsu darbā tiek izmantotas dažādas terapijas metodes /mākslas, mandala, ķermeņa, sapņu analīze, iztēles, asociācijas, traumas pārstrādes u.c./ Praktizēju vizualizācijas un koncentrēšanās metodes, kā arī  garīgās izaugsmes attīstības prakses.

  Seminārus un terapijas grupas personības izaugsmei, attīstībai, apzinātībai, kā arī savai emocionālai veselībai un savstarpējai  komunikācijas mākslai rīkoju un vadu regulāri jau divdesmit gadus.

  Esmu Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Institūtā, ieguvusi Bakalaura grādu un praktiskā psihologa kvalifikāciju /1999.g./ Studējusi Latvijas Universitātē, saņēmusi sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā.  No 1999. - 2004. gadam apguvusi eksistenciālo psihoterapiju. Humanitārās un eksistenciālās psiholoģijas institūtā (Viļņa) Psihoterapeita sertifikāts eksistenciālajā terapijā. Specializējusies grupu terapijā/ 2006- 2008./  Papildus mācījusies, apguvusi un savā darbā praktizēju: EMDR metodi Latvijā /2012.-2013./  

 3. No 2013. gada esmu atklājusi Biodanza metodi, saņēmusi Starptautisko IBF Sertifikātu kā Biodanza skolotāja, un no 2016. gada jūnija vadu savu Biodanza grupu.  Tagad Labo Sajūtu Laboratorijā iknedēļu var apmeklēt biodanza nodarbības rīta un vakara grupā. 

  .

  FOTO AGITA ŽELTKOVSKA

Antra Sloka ©