*

 1. UZDRĪKSTIES UN ...

 2. LAUJ BŪT TAM, KAS ESI ... ESI KLĀT SAVAI DZĪVEI

  KONSULTĀCIJAS PIEAUGUŠAJIEM KLĀTIENĒ UN SKYPE. 

  Tev var palīdzēt saprast savas emocijas un spēcīgas jūtas – dusmas, bailes, kaunu, vainu, trauksmi, panikas lēkmes, bēdas, skumjas, aizvainojumu, iemīlēšanās neprātu, pieķeršanos u.c., kas apgrūtina ikdienas dzīvi un attiecības ar apkārtējiem. Iespēja izrunāties palīdz atbrīvoties no spriedzes un citām “ķermenī iesprostotajām” emocijām. Speciālista uzdotie jautājumi  paplašina redzējumu par sevi un palīdz ieraudzīt savu dzīvi daudz plašāk, kā arī palīdz apzināties šķēršļus, saskatīt risinājumus, izdarīt izvēli un pieņemt to, ko nav iespējams mainīt. Terapijas ilgums un konsultāciju biežums ir atkarīgs no konkrētā gadījuma sarežģītības pakāpes un izvirzītā mērķa.

   

  PRAKTISKI SEMINĀRI UN DZĪVES PIEREDZES GRUPAS.

  Vienas dienas semināri Tev dod iespējas saskatīt praktiskas konkrētas darbības, kas nepieciešamas pilnveidot, lai veicinātu veselīgu un pozitīvu savstarpējo komunikāciju ikdienā.

  Vairāku dienu semināri vai dzīves pieredzes grupas dod iespējas apzināties savu iekšējo pasauli daudz dziļāk kā arī ieraudzīt no malas sevi mijiedarbībā ar citiem. Pieredzes grupā ir iespējas uzdrīkstēties būt pašiem un izpaust sevi, grupā iespējams mainīt un veidot attiecības savādāk un veselīgāk kā līdz šim. Pēdējos piecos gados vairāku dienu semināros /grupās/ integrēta tiek biodanza metode. 

   

  BIODANZA IKNEDĒĻAS NODARBĪBAS.

  Pieaugušajiem. Apmēram 2 stundu garā nodarbībā mūzikas, kustības un citu dejotāju klātbūtnē, tev tiek piedāvāta iespēja būt pašam, būt patiesam, būt īstam. BIODANZA ir kā māksla, kas savieno dejotāju ar deju. Tā pamodina sajūtas būt šajā mirklī dzīvam, būt kustībā, būt kopā. BIODANZA, Latvijā pazīstama arī kā BIODEJA, ir unikāla personības attīstības, fiziskās, psihiskās un sociālās veselības pilnveidošanas metode, kuras teorētiskā modeļa pamatā ir ideja par visu dzīvo sistēmu atjaunošanās un pašregulācijas iespēju. Metodes mērķis ir uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti, mazināt ikdienas stresu, nonākt pie fiziskas un emocionālas labizjūtas un atjaunot pamatuzticēšanās izjūtu pasaulei.

   

  Tel. +371 29150112

  antrasprakse@gmail.com