klātesamības ceļš

  1. aicinām Tevi būt klāt esošam sev, citiem un savai dzīvei