1. Nekas nav pastāvīgāks kā pārmaiņas! Mainies! Esi!

Antra Sloka ©